Четири от новите униформи на френските медицински сестри по дизайн на Пиер Карден, 1970 г.