защото малка електрикова чанта е единственият акцент, от който имам нужда