Патриция Гучи с майка си Бруна и баща си Алдо, 1965 г.

Снимка: Premium books