ЕТИЕН ЛЕВИ, 2011, фотограф Светослав Караджов, 200 лв.