Хелън Мирън е Майка Жигон, повелителката на мишките