Мисти Коупланд в приказно изпълнение по балета на Чайковски