Картините й създават усещането, че са рисувани от млад човек. Тя печели втора и трета парична награда в две поредни изложби в Карлсбад, Калифорния. „Организаторът ме покани да се видим, сигурно се мислеше, че ще се появи някоя млада дама“, казва Сирма Сарафова-Ораховац с лека усмивка.

Снимка: Галя Йотова