В края на 80-те заедно със съпруга си госпожа Сирма се озовава в Цюрих, където проф. Ораховац (на снимката) е поканен на работа. Там се запознава с известен галерист. Макс Болаг продава картини на Пикасо, на импресионистите. Харесва работите й и започва да ги излага. Трябва да останете тук и да направите име, убеждава я той. Тя се връща в България, защото там е единият й син, родителите й и с парите от откупките... си купува пералня и ютия от „Кореком“.

Снимка: Галя Йотова