Пътят минава по акведукт от времето на Римската империя. Един от най-дългите в света запазени акведукти.

Снимка: Емил Бонев и Първан Първанов