В началото трупата на театъра се събирала на една мансарда. Сега голямата зала е с 890 места, но има и Малък театър с 235 места и студио за 74 зрители.

Снимка: Петър Настев