"Хищникът", от 14 септември, фантастика с Оливия Мън