"Три секунди", от 17 август, с Розамунд Пайк и Клайв Оуен