Снимка: артдиректор Биляна Савова, фотография Микаел Стефанов