един от замъците, където е сниман филмът „Смело сърце“