в хола няма телевизор. Приятни са разговорите пред френската камина от XVIII в., когато навън е студено

Снимка: Венцислава Василева