бароковите черкви са с декоративни елементи от вулканична скала
Снимка: Вера Киркова