мъж плете кошница от камъш на фона на азулежо с изображения на същия, типичен за островите занаят
Снимка: Вера Киркова