Гордеева с Даша (вляво) и Лиза, които са копия на бащите си