Джаред Лето в Chapter 27, 2007 г. и „Клубът на купувачите от Далас“, 2013 г.