Двете деца след като вече са прогледнали и могат да виждат света