По улиците на Бангладеж - две деца се забавляват под дъжда