„Командирският“ джип, без който достъпът до заставата е изморителен и понякога невъзможен
Снимка: Александър Осенски