Семейство Чолакови домакинстват на гостите – Реджеб като гид към тайнствените дебри на Родопите околовръст, Зелвера се грижи за уюта и храната
Снимка: Александър Осенски