„Тайният дневник на Ейдриън Моул“ е книгата, която съм препрочитала най-много през живота си (може би защото е тъничка) и всеки път откривам нещо ново в нея.