Най-дългото ски-трасе на LAAX стига 14 км., а общата площ на маркираните трасета – 220 км.