... а колегите с удоволствие й се отплащаха с храна за това, че ги гримира