Едуар Луи Дюбюф, „Портрет на Роза Боньор“, 1857. Бикът е нарисуван от самата Боньор