Семейството на майка ми - отляво е баба, отдясно е дядото, вече пораснал в сравнение с другата снимка