Като малка Ленка и приятелите й рисуват с пръсти върху прашните стъкла на колите ъгловати пиктограми на прасета като послание към собствениците – „измий ме“. Оттам идва идеята за четвъртитото прасенце за събиране на монети. Стилът се определя и като чешки рондокубизъм, характерен за Първата Чехословашка република 1918–1938 г.