Снимка: Александър Киричев, Никола Гюлмезов, buksil jang