(от ляво надясно) д-р Стефан Овнарски, сестра Маргарита Симеонова, д-р Дениз Зия и д-р Розен Рязков, Велислав Павлов, Диана Димитрова, Емил Марков, Ернестина Шинова

Снимка: Микаел Стефанов