"Записки и бележки под линия", куратор: Вера Млечевска, галерия: "Капана" - Пловдив, организатор: фондация "Отворени изкуства" , инсталационен изглед от изложбата (от ляво надясно) Дина Стоев, Камен Старчев, (в центъра) Мартин Пенев

Снимка: Станка Цонкова - Уша