"Записки и бележки под линия", куратор: Вера Млечевска, галерия: "Капана" - Пловдив, организатор: фондация "Отворени изкуства" , инсталационен изглед от изложбата (от ляво надясно) Асен Ушев, Сашо Стоицов

Снимка: Станка Цонкова - Уша