Тони Хоукс с корицата на една от следващите му книги. Написал е общо пет.