Ириси и глициния, нарисувани от княгиня Мария Луиза