първата сватба – с инж. Любомир Стойчев, бащата на Евгения Живкова, и кумовете сем. Григорови, 1961 г.