„Човечеството не е създадено да страда. Блаженството е нашата природа. Ние сме тук, за да бъдем щастливи. Напълно възможно е да преливаш от щастие. Истинско, дълбоко блаженство, пълна осъзнатост, щастие от самото правене на нещата.“ Дейвид Линч