Внучката на президент Майкъл Хигинс с любимите му кучета