Снимка: Светослав Караджов, артдиректор Биляна Савова