Нейният набор от „тухлички“ и въжета за йога

Снимка: Светослав Караджов