Тамара де Лемпицка, "Автопортрет в зелено Bugatti", 1929