„Изключителният: Моят Годар“

Снимка: София Филм Фест