Снимка: Александър Осенски, артдиректор Биляна Савова