посетител в халето „пустиня“

Снимка: Carne y Arena Photo