Калин Руйчев - Мастер на „портретуването“, както той обича да казва. Тежък във всички смисли на думата. Но пък и много голям, тежък приятел. Заедно сме от първия брой на EVA и заедно сме сътворили много. И хубави неща, и доста глупости. Но не причислявам към глупостите това, че самата аз го „портретувах“ него, и то не как да е, а гол. Фотографията стана много добра и знам, че му е един от любимите портрети. Той винаги е виждал в мен мъжко момиче и така реши да ме снима. Прибра неспокойната ми коса, сложи ме в мъжка риза и костюм и единственото, което остана и се надявам да се вижда в очите ми, е неспокойният ми и вечно търсещ дух.

Снимка: Христо Йорданов