Тъмният плет, Северна Ирландия. През този тъмен тунел Ария успя да избяга от Кралски чертог, дегизирана като момче.