Дори разнообразната външност на моделите да е продиктувана от търговски съображения на кастинг директорите, естетичният ландшафт все пак се променя