романтичното внушение на интериора е с контрапункт на маса, столове и осветление в стилистиката на т.нар. индустриален дизайн
Снимка: Венцислава Василева