двамата са в асансьора на екранната болница „Св. Кирил“
Снимка: Благой Кирилов