Гергана Кехайова, единствената жена моторист в номера Глобусът на смъртта